Ana Sayfa@-Posta 20.04.2014    
Bu yayın Avrupa Birliği desteği ile oluşturulmuştur. İçeriklerinin sorumluluğu yalnızca İçel El Sanatları ve Eğitim Vakfı'na aittir. Hiç bir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
Proje Hakkında
Proje Hakkında
Basında Doğal Boya P...
Fotograf Katalogları
İlgili Web Siteleri
Nisan 2014
Pzr Pst Sal Çar Per Cum Cmt


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30


Dil Seçenekleri
Türkiye
 
DOĞAL BOYA PROJESİ, İçel El Sanatları ve Eğitim Vakfı, AB AİPP - Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) Destek Projesi
Yeni Fırsatlar Programı Hibe Planı Kapsamında Yürütülmektedir.

Adres :Camii Şerif Mahallesi, İnönü Caddesi, (Adalet sarayı Karşısı) No 6, 33060 Mersin
Tel: 0 324 237 7016
Fax: 0 324 237 2956
www.icev.org.tr
info@icev.org.tr

Doğal Boya Mersin Eğitim Merkezi Tel: 0 324 238 1728

Mut Hacı Ahmetli Köyü Eğitim Merkezi Tel: 0 324 796 0495 www.dogalboya.org
info@dogalboya.org

Doğal Boya Projesi

dogalboya

Projemiz, Aktif İşgücü Programları (İŞKUR) Projesi, Hibe Programı-1. Teklif Çağrısı kapsamında hazırlanmış, toplam 182.423,33 Euro bütçeye sahiptir. Bütçenin %90’ına tekabül eden 164.181 Euro Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir.

İstihdam / Eğitim Olanağı Yaratan Yenilikçi Projeler Sektörü’nde uygulayacağımız projenin amacı, Mut Hacı Ahmetli Köyü’nde varolan doğal kaynakları değerlendirme ve buna dayalı işgücü eğitimi sağlamaktır. Proje uzun dönemde işsizliğin neden olduğu köyden kente göç ve buna dayalı sosyal riskin azaltılması için “yerinde istihdam” sağlamaktır. Ayrıca, doğal ürün elde etmenin sağlayacağı sağlık, ekonomik ve ticari getiriler hakkında yöre halkını bilinçlendirmek, yeni üretim olanakları ve istihdam kaynakları arayışı fikrini geliştirmektir. 

      Projemiz uzun dönemde aşağıdaki hedefleri gerçekleştirecektir:

a.      Halen Mut Hacı Ahmetli Köyü’nde ana geçim kaynağını oluşturan küçük baş hayvan (keçi) yetiştiriciliğinin giderek ortadan kalkacağı varsayımı ile bunun yerine onları, yine doğaya bağımlı, doğadan elde edilecek alternatif geçim kaynaklarına yöneltecek,

b.      Aile içi toplu çalışma ve üretim bilincini aşılayacak,

c.      Geleneksel üretim anlayışı yerine günümüz talep ve estetik anlayışı öne çıkacak,

d.      Halen doğal ortamda yetişmekte olan bitkilerin kültür üretimine de yönelterek boş arazilerin yöre ve ülke yararına değerlendirilmesi sağlanacak,

e.      Doğal madde kullanımı -özellikle sağlık konusu göz önüne alınarak- özendirilmiş olacaktır.

f.         Yöre, ülke ve AB düzeyinde yaygın olarak kullanılacak başarılı deneyimlerin / yöntemlerin paylaşımı için aktif bir örnek teşkil edecektir.

Verilecek eğitim hakkında genel bilgi: 

Projenin ana teması "Doğal Boya"dır. Günümüzde eko tekstilin giderek önem kazanmasıyla, doğal boyar maddelerin kullanımını da yeniden gündeme gelmiştir. Bu çerçevede projemiz 3 ayak üzerine kurulmuştur. 1.si, Mut Hacı Ahmetli Köyü halkının erkeklerine yönelik “doğal boya yapım teknikleri”ni ve doğal boyalı ip üretimini öğretecek; 2.si, Üniversitelerin halı-kilim bölümünden mezun bir grup insana “Bilgisayarla Desen Hazırlama” eğitimi verecek; 3.sü, eğitilen bu kişilerle, aynı köyde, bilgisayar desteğiyle çizilmiş desenleri dokumada kullanmak üzere “kilim dokuma” kursları açılacaktır. Proje, uzun vadede doğal boya yapımı ve doğal boyalı ip üretimini ülke geneline yayacak; bölge ise doğal boyalı iplerle dokunmuş kilimleriyle tanınıp sektörün önemli bir merkezi haline gelecektir.

Eğitim verilmesi planlanan kişi sayısı: 

a.      Mut Hacı Ahmetli Köyü Halkı’ndan 18 - 45 yaş arası 15 erkek vatandaşa aynı köyde "Doğal Boya Yapım Teknikleri “öğretilecek,

b.      Mersin Merkez’de Mersin Üniversitesi Halı - Kilim bölümü mezunu 18-25 yaş arası 30 genç kıza "Bilgisayarla Desen Hazırlama Kursu" (2 adet) açılacak,

c.      Mut Hacı Ahmetli Köyü halkından 18 – 50 yaş arası 45 bayana doğal boyalı "Kilim dokuma" (Zili-Kirtin-Sumak) Kursu (3 adet) açılacaktır.,

d.      Köy halkından en az 50 kişiye girişimcilik, 30 kişiye “istihdam” konularında üç (3) adet seminer verilecektir. 4 adet civar köyde halkın bilgilendirilmesi çalışmaları yapılacaktır.

e.      Ayrıca, Mersin Merkez’de 100 kişiye girişimcilik, 100 kişiye istihdam konulu beş (5) adet seminer verilecektir

f.        Yukarıda yer alan cinsiyet gruplarından en az 350 kişinin eğitim faaliyetlerine doğrudan katılması, 500 kişinin de proje kapsamında sunulacak diğer hizmetlerden yararlanması öngörülmektedir.

g.      Uzun vadede civar köylerle beraber dolaylı yararlanıcılar sayısı 1000 kişi olacaktır.

Bitirenlerin çalışabileceği kurum, kuruluşlar. iş garantisi var mı? 

Mut Hacı Ahmetli Köylüleri’nden 15 erkek vatandaşa öğretilecek olan "Doğal Boya Yapım Teknikleri Kursu”nu müteakip katılanlardan 5’i aynı köyde, projenin sürdürülebilirliği çerçevesinde istihdam edilecek, en az 5’i diğer il ve ilçelerde doğal boya yapımı eğiticiliği yapacaktır.

"Bilgisayarla Desen Hazırlama Kursu” için Mersin Merkez’de eğitime katılacak Mersin Üniversitesi Gülnar Meslek Yüksek Okulu Halı - Kilim bölümü mezunu (öncelikli) 32 genç kızdan 13’ü, eğitimi müteakip, Mut ve Mersin Halk Eğitimi Merkezlerinde istihdam edilecektir.

Mut Hacı Ahmetli Köyü Halkı’ndan 45 bayan, “doğal boyalı kilim dokuma" (Zili-Kirtin-Sumak dokuma) kursunu müteakip üretimi sürdürecek, kendi işini kurmuş olacaklardır.  

Ek bilgiler:

      Proje 4 ortaklıdır. Ortaklardan biri olan Mut Ticaret Ve Sanayi Odası, üretime dönük olarak, proje bitiminde ortaya çıkacak pazarlama taleplerine yönelik çalışmalar yapacaktır. Mut Ziraat Odası, Doğal boya hammaddesinin kültür üretimini yaygınlaştıracaktır. Mut Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, projenin bitimini müteakip mevcut ekipmanı alacak ve projenin sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. Mut Hacı Ahmetli Köyü Muhtarlığı, projeye sahiplenecek ve köyün kalkınması için kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunacaktır..

      Proje öğreticilerinden 2’si Marmara Üniversitesi öğretim görevlisidir. Biri Doçent diğeri Profösördür. Her iki öğretim görevlisi Mut ilçemizin bir dağ köyü olan Hacı Ahmetli’ye gelerek toplam 640 saatlik eğitim vereceklerdir (1 prof. Ve bir doçentin köy halkına eğitim verecek olması dikkat çekicidir).

      Proje süresince gerek Mersin’de gerekse Mut Hacı Ahmetli Köyü’nde eğitime katılacak toplam 90 kişiye, eğitime katıldıkları her gün için 5 Euro ödenecektir

Projenin özel hedef grubu Mut Hacı Ahmetli Köyü Halkı’dır. Burada yerleşik halkın işsiz ve başka mekanlara göç etme eğiliminde bulunanlarına yönelik ekonomik iyileştirmeyi hedefleyen projenin en temel etkisi, yerel düzeyde sorunların mevcut kaynaklarla çözülmesine yönelik bir uygulamanın hayata geçirilmesidir. Bu uygulama, "yerel halkın yerel ihtiyaçlarının yerel kaynaklar ile karşılanması amacıyla, yerel istihdam" prensibi çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Projemiz gelecekte, sanırız, konusunda başarılı bir örnek teşkil edecektirEklenme Tarihi 03.07.2005

Bu Konu ile İlgili Diğer Başlıklar
Projemiz Her Kesimden İnsanların İlgisini Çekmeye Devam ediyor. 16.10.2005
Doğal Boya Projesi (DOBOP) Türkiye’nin İLK DOĞAL BOYA YAPIM USTALARINI YETİŞTİRİYOR. 16.10.2005
MÜ.Gülnar Meslek Yüksek Okulu ziyaret edildi. 12.10.2005
Yöredeki bitkilerin içerdiği boyarmaddelerin Analizi Yapıldı. 12.08.2005
“BİLGİSAYARLA DESEN HAZIRLAMA KURSU" 10.08.2005
“DOĞAL BOYA YAPIM TEKNİKLERİ KURSU" 10.08.2005
www.dogalboya.org 56585 kez Ziyaret Edilmiştir. En Son ... Tarihinde Güncellenmiştir.
Avrupa Birliği 25 üye ülkeden oluşur. Bu 25 farklı devlet geleceklerini beraber belirleme kararlılığına sahiptir. Bu üyeler 40 yılı aşan bir genişleme süreci çerçevesinde beraberce barış, istikrar, ilerleme ve de dayanışma bölgesi yaratmışlardır. Avrupa Birliği, taraf hedefler çevresinde, ulusal bağımsızlıklara ve toprak bütünlüğüne saygılı kalmak kaydıyla, uzlaşma sağlamak suretiyle anlaşmazlıkların çözümünde bir model teşkil etmektedir. Bununla beraber AB sadece kendi içine odaklanmış değildir; AB'nin hedefi kendi sınırlarının ötesindeki ülkelerle ve insanlarla elde ettiklerini ve değerlerini paylaşabilmektir."